อาจารย์อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

ผู้ประสานงานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

         

                   

                

                    

        อาจารย์ณัฐวรรณ  วรพิสุทธิวงศ์

                อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

      อาจารย์ศศิธร  ตันฑวรรธนะ

                อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

 

         

       

         

       อาจารย์สุภาวดี  ตรีรัตนถวัลย์

                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

            อาจารย์ชมลรรค  กองอรรถ

                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

อ.อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

Mr.ATIPWACH  AMONPANYANAN

E-mail: atipwach@gmail.com

alumni  

Visitors Counter

121151
TodayToday22
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week372
This_MonthThis_Month1367
All_DaysAll_Days121151Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.